Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en transacties van Sees.coffee & conceptstore. De voorwaarden zijn inzichtelijk op de website en desgewenst schriftelijk opvraagbaar.
 2. Door het plaatsen van een bestelling in de webshop of via andere social media kanalen worden de algemene voorwaarden aanvaardt.
 3. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 2 – Het product

 1. Indien een product een beperkte geldigheidsduur heeft of speciale voorwaarden heeft, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Sees. coffee & conceptstore is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Wij doen onze uiterste best om het product zo goed mogelijk weer te geven. Weergegeven kleuren kunnen, vanwege fotografie, afwijken van de werkelijke kleuren van de producten.

Artikel 3 – De prijs

 1. Wij hanteren de adviesprijzen van onze leveranciers.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet gewijzigd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. Alle, op de website vermelde prijzen, zijn inclusief btw.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Wij zijn hiervoor niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 4 – Betaling

Betalingen kun je veilig voldoen met Ideal. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk een product af te halen in de winkel.

Artikel 5 – Verzenden

 1. Verzending vindt plaats via Post NL. Kosten van eventuele retourzendingen zijn voor rekening van de consument.
 2. Alle pakketten worden voorzien van een Track & Trace code. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 3 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 3. Voor verzending, inclusief Track & Trace, binnen Nederland wordt EUR 6,00 gerekend. Verzending boven EUR 69,95 is gratis.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding wordt het bedrag uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontbinding, terugbetaald.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument.

Artikel 6 – Garantie

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De garantie geldt niet indien:

 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen op de verpakking behandeld zijn;

 Artikel 7 – Retouren

 1.  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 10 dagen te retourneren.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking retourneren.
 3. Alleen kleding met de originele aangehechte kaartjes/labels worden retour genomen.
 4. In geval van vermissing van een retour dient de consument te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 5.  Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 3 werkdagen na levering aan ons te worden gemeld. Terugzending van de producten in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 6. Indien de consument na afloop van de in lid 1 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Sees. coffee & conceptstore heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 7. Kosten van retourzending(en) zijn voor rekening van de consument. Retourzendingen kunnen worden verzonden aan: Sees. coffee & conceptstore, Gijsbrecht van Amstelstraat 119, 1214AW Hilversum.
 8. Indien de consument het bedrag reeds voldaan heeft, wordt dit bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van het retour terugbetaald.
 9. Beschadigde, gedragen en/of gewassen kleding en kleding zonder aangehechte kaartjes worden niet retour genomen.

 Artikel 8 – Klachten

 1. Klachten over de levering moeten binnen 3 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sees. coffee & conceptstore op e-mail adres info@seesconceptstore.nl.
 2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 10 dagen na ontvangst beantwoord. Indien een klacht gegrond wordt bevonden wordt de consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 9 – Privacybeleid

Voor het verwerken van jouw bestelling zijn we een aantal persoonlijke gegevens van jou nodig zoals bv naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Sees. coffee & conceptstore gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit staan bij ons hoog in het vaandel. Zo worden persoonlijke gegevens niet verkocht of doorgegeven aan derden. Het opgegeven adres, e-mailadres, of telefoonnummer wordt alleen gebruikt voor statusupdate van jouw bestelling. Wij versturen alleen nieuwsbrieven wanneer hier toestemming voor is gegeven.